top of page

యేసు నిజమైన చారిత్రాత్మకమైన వ్యక్తియేనా?

నజరేయుడైన యేసు మొదటి శతాబ్దంలో పాలస్తీనాలో నివసించిన నిజమైన వ్యక్తి అని చెప్పడానికి చారిత్రక సాక్ష్యం ఉంది. ఆయన కేవలం ఒక కథలో పౌరాణిక పాత్ర మాత్రమే కాదు. ఆయన నిజమైన వ్యక్తి కూడా. ఆయన ఎప్పుడు, ఎక్కడ జన్మించాడో మరియు ఆయన జన్మించిన తరువాత అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల గురించి మనకు తెలుసు. ఆయన భూమిపై ఉన్న కాలంలో ఆయనకు చాలా మంది అనుచరులు మరియు సాక్షులు ఉన్నారు. ఆయన స్థాపించిన సంఘము మరియు ఆయన స్థాపించిన రాజ్యము పై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపాడు. ఈ వాస్తవాలన్నీ అప్పటి నుండి అనేక గ్రంథకర్తల ద్వారా ధృవీకరించబడ్డాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది — “యేసు నిజమైన, చారిత్రక వ్యక్తినా?” అనే ప్రశ్నపై  క్రైస్తవ్యం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. యేసు శరీరములో దేవుడని చెప్పుకొనెను. వేలాది సంవత్సరాలుగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవులు యేసు నిజమైన, చారిత్రక వ్యక్తి అయి ఉండాలనే వాస్తవంపై తమ విశ్వాసాన్ని ఆధారం చేసుకున్నారు.

వాస్తవానికి, క్రైస్తవ విశ్వాసం నిజమైనది కాదని వాదించడానికి ప్రయత్నించిన చాలా మంది విమర్శకులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గత 150 సంవత్సరాలలో, ప్రజలు యేసు యొక్క చారిత్రక ఉనికిని సవాలు చేయడం ద్వారా క్రైస్తవ విశ్వాశాన్ని కించపరిచేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ ప్రయత్నాలు ఎల్లప్పుడూ అన్యాయమైనవి మరియు అస్థిరమైనవిగా ఉన్నాయి . కారణం ఏమిటంటే వారు ముఖ్యమైన ఆధారాలని తోసిపుచ్చారు మరియు ఇతర పురాతన వ్యక్తుల కంటే రుజువుతో కూడిన ప్రమాణానికి వారు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత నిచ్చారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, గ్యారీ హబెర్మాస్ వంటి క్రైస్తవ పండితులు రోమాకు చెందినా తిబేరియా కైసరు లేదా గ్రీకుకు చెందిన అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ వంటి ఇతర ప్రధాన చారిత్రక వ్యక్తుల కంటే యేసుకు సంబంధించిన చారిత్రక ఆధారాలు గొప్పవని చూపించారు. [1] ఈ రోజుల్లో, క్రైస్తవులు కాని ప్రముఖ పండితులు కూడా యేసు నిజమైన, చారిత్రక వ్యక్తి అని నొక్కి చెబుతారు. ఉదాహరణకు చరిత్రకారుడు బార్ట్ ఎర్మాన్ ఇలా అంటాడు, “[ఇది] సమస్య కూడా కాదు... అపారమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ, పురాతన కాలం నాటి పండితులు అందరూ అంగీకరించే అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. యేసు ఒక యూదుడైన వ్యక్తి, బోధకుడు మరియు ప్రసంగీకుడు, రోమా చక్రవర్తి తిబేరియా పాలనలో, పొంతు పిలాతు యూదా అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు యెరూషలేములో సిలువ వేయబడినవానిగా (మరణశిక్ష యొక్క రోమా విధానము) పేర్కొన్నాడు.” [2] అయితే, పండితులు అంగీకరించే ఈ అంశాలన్నీ కూడా బైబిల్ ద్వారా ధృవీకరించబడతాయి. [3]

యేసు నిజమైన, చారిత్రాత్మక వ్యక్తి అని మనం చాలా నమ్మకంగా ఉండగలం, ఎందుకంటే ఆయన జీవితం మరియు ప్రభావం ఆయన భూమిపై ఉన్న సమయంలో మరియు తక్షణమే చారిత్రక రచయితలచే వివరించబడింది. క్రైస్తవులు మరియు క్రైస్తవేతరులు ఒకే విధంగా యేసు మరియు ఆయన జీవితం గురించి ప్రస్తావించారు. బైబిల్లో ఉన్న క్రొత్త నిబంధనలో మాత్రమే, ఆయన గురించి సాక్ష్యమిచ్చిన 8 మంది గ్రంథకర్తలు ఉన్నారు. ఈ లేఖనాల్లో, వారు యేసుతో నడిచిన మరియు మాట్లాడిన అనేకమంది సాక్షుల గురించి కూడా మాట్లాడతారు (అనగా, లూకా 5:15; 1 కొరింథీయులు 15:6). ఆ సాక్షులతో పాటు, తక్షణమే అనుసరించిన అనేక ఇతర క్రైస్తవ రచయితలు మరియు తత్వవేత్తలు ఆయనను గూర్చి సూచించారు (అంటే, ఇగ్నేషియస్, జస్టిన్ మార్టిర్, క్లెమెంట్, క్వాడ్రాటస్, మొదలైనవారు ) చారిత్రక సూచనలు చేశారు. వీరిలో చాలా మంది కొత్త మతాన్ని ప్రచారం చేసే సువార్తికులు మాత్రమే కాదు, వారు తమ కాలపు సంశయవాదులకు వ్యతిరేకంగా యేసు బోధలను తార్కికంగా సమర్థించేవారు. క్రైస్తవేతర చరిత్రకారులు, క్రైస్తవ్యముకు స్నేహితులు కానివారు కూడా (అనగా జోసెఫస్ మరియు టాసిటస్), యేసు జీవితం మరియు ప్రభావాన్ని బోధించారు . సాక్షులు యేసు నిజమైన, చారిత్రక వ్యక్తి అని రుజువులు చాలా ఉన్నాయి . ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా నేర న్యాయ వ్యవస్థలలో, వాస్తవం యొక్క నిశ్చయత వైపు ప్రమాణాలను కొనడానికి ఒక ఉపాంత సాక్షి మాత్రమే అవసరం. ఈ సందర్భంలో, మనము ఆయన జీవితానికి సాక్ష్యమిచ్చే గ్రంథకర్తలను  కలిగి ఉన్నాము, దానిని వివాదం చేసే కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు. చాలా సహేతుకమైన మనస్సులు యేసు నిజమైన, చారిత్రాత్మక వ్యక్తి అని స్పష్టమైన నిర్ధారణకు వచ్చారు.


యేసు యొక్క చారిత్రాత్మకతను స్థాపించడంలో సమస్యలు ముఖ్యమైనవి. ఆయన నిజం కాకపోతే, క్రైస్తవ్యం దాని విశ్వసనీయతను కోల్పోతుంది. అయినప్పటికీ, ఆయన నిజంగా ఈ భూమిపై నడిచి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది జీవితాలపై అటువంటి నిజమైన, సానుకూల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే, మనం తదుపరి ఇలా అడగాలి, “ఆయన బోధన వాస్తవమా?” ఆయన బోధ నిజమైతే, ఈ రోజు మీకు మరియు మీ జీవితానికి దాని అర్థం ఏమిటి?

[1]. Gary Habermas, "The Resurrection Argument That Changed a Generation of Scholars," The Veritas Forum, May 15, 2017, 29:57, https://youtu.be/nMGLPR5X8MM. [2]. Bart Ehrman, Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth (New York: HarperCollins, 2012), 12. [3]. Tiberius is not explicitly named in the Bible, but the dating can easily be found to coincide.


1 view

Comments


bottom of page