top of page
Image by Dingzeyu Li

Танд ямар нэгэн асуулт байна уу?
Бидэнд хариулт нь байна.

Танд Бурхан, Есүс, Библийн тухай эсвэл Христ итгэлт амьдралын талаар аливаа асуулт байвал бидэнд хандаарай. Бурханы үгийг (Логос) танд тайлбарлахын тулд бид чадах бүхнээ хийх болно.

Илгээсэнд баярлалаа!

Нутгийн Христэд итгэгчидтэй холбогдохоор хайж байна уу?

Та дэлхийн аль хэсэгт амьдардагаа хэлбэл бид таныг тухайн орон нутагт үнэнийг зааж, хэрэгжүүлэхийг хичээн ажиллаж буй Христэд итгэгчидтэй холбож өгөхөд чадах бүхнээ хийх болно.

  • Facebook
  • YouTube
Connect.jpg
bottom of page