top of page

Логос гэж хэн бэ? (Есүс Христ)

Тэгэхээр та бүхнийг шинээр эхлэх талаар бодож байгаа байх нь. Хэд хэдэн боломжийн талаар ч бодож үзсэн байна. Гэхдээ танд олон сонголт хэрэггүй. Тамд үнэхээр хэрэгтэй зүйл бол... хариулт олох юм.2 views

Comments


bottom of page